Джулай морнинг ... Радвайте се на Слънцето и живота

Всяка година 30 юни срещу 1 юли големи групи хора се събират по цялото черноморие и на други места в страната, за да посрещнат заедно слънцето, което изгрява над морето. Посрещането на изгрева символизира посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще.

„Джулай морниинг” е уникален за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. Твърди се, че е започнал като протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноименната песен на "Юрая Хийп". 

Някои твърдят, че с течение на времето, идеята е загубила своето първоначално значение, както и че по-младите хора не са запознати с условията, при които е възникнал този празник или дори кой е авторът на песента. Въпреки това, въодушевлението от първите сутрешни лъчи, като символ на зараждащия се живот, е все още основна причина хората да го честват. С течение на времето "Джулай морнинг" добива все по-широка популярност сред младите хора, като местата, на които се чества, вече се разпростират не само по българското черноморско крайбрежие, но и в повечето големи населени места на страната. Особено популярни са бреговете на реки, езера и язовири  или хълмисти местности с възможно най-широка видимост на изток.