Изложба „Вариации в синьо” ще бъде открита в Националния музей на текстилната индустрия

С изложба, уредена в Музея на текстилната индустрия, приключват дейностите по проект „Вариации в синьо”, който текстилният музей изпълнява от м. септември 2018г. Проектът е подкрепен от Национален фонд „Култура”. Той е фокусиран върху проучването и възстановяването на две традиционни текстилни техники – ръчно текстилно печатане и багрене с индиго, които имат обща проекция в синята котленска  „хаджийска” престилка.

В продължение на няколко месеца музейни специалисти, етнографи, художници, приложници и текстилни инженери работят по тази тема.  Видим резултат от съвместните им усилия е създадения съвременен  текстил , десениран по традиционен начин.

Част от този текстил е подреден в изложбата. В нея са представени и самите техники, начините за изпълнение и дейностите по проекта.

Изложбата се открива на 30 май 2019г. от 17:00 часа в Музея на текстилната индустрия на пл.”Стоил войвода” №3. Входът е свободен.

Изложбата може да бъде видяна до 30 септември 2019г.