Пускат електронни книжки и в детските градини

От новата 2019/2020 учебна година и малчуганите в детските градини вече ще могат да учат по електронни образователни книжки.
 
Всеки учител, който избере да преподава по познавателните книжки на „Просвета“, ще получи безплатен достъп до съответната електронна книжка.
 
А всички учители в детските градини и подготвителните групи още сега могат да ползват безплатно електронните познавателни книжки на "Просвета" за своята група до края на учебната година.

Министерството на образованието и науката (МОН) одобри днес всички печатни и електронни познавателни книжки за първа (3 – 4 г.) и за втора (4 – 5 г.) възрастова група на „Просвета“.

Издателската група създаде три различни комплекта: двете напълно обновени поредици „Ръка за ръка“ и „АБВ игри“ и новата, най-успешна и най-харесвана от учителите и децата „Чуден свят“.
 
Те покриват всички образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии. Осигурени са страници за входящо и изходящо проследяване на постиженията на децата във всички възрастови групи.
 
И нещо много важно – всяка книжка в трите поредици има електронен вариант, който разнообразява работата с децата и ги кара да се забавляват, докато се учат да броят, да разпознават букви, герои от произведения или геометрични фигури.
Има и професионални звукозаписи на всички стихотворения и приказки, които се изучават, включително на химна на България.