След Виното в моя живот д-р Величков обеща да пише за историята на винопроизводството в Сливенско

Монографията „Виното в моя живот” на проф. д-р Иван Величков събра ценители и експерти в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“.

Книгата и нейните научни достойнства представи акад. проф. д.т.н. Николай Петров. Според него една от големите заслуги на автора е пълното изследване на историята на виното през хилядолетията в световен мащаб, както и на развитието на винопроизводството и винения туризъм в България. Книгата е ценна и със систематизираната информация за всички известни сортове грозде и вино. Акад.Петров подчерта, че за пръв път в книгата на проф.Величков се разглежда толкова обстойно и винения етикет.

След представянето, повече от час проф.И.Величков отговаря на въпроси на публиката и разказа за повода за написване на книгата и трудностите около издаването й, както и за ролята на виното в неговия живот.

Сред гостите на събитието бе и М. Афузов, който поздрави автора на книгата за изчерпателното изследване и акцентира на развитието на винопроизводството в Сливен като изтъкна и ролята на сливенеца акад. Неделчо Неделчев за поставяне на работата в сектора на научни основи. Директорът на библиотеката, д-р Р. Петрова-Василева, представи интересни материали от историята на винопроизводството в Сливенски регион датиращи от преди 1878 г., както и студия на акад. Н. Неделчев посветена на историята на винопроизводството в Сливенския край, която би могла да  залегне в основите на едно бъдещо изследване по темата. Проф. Величков прие предизвикателството да се заеме с такава задача.