Бизнесмен посегна на общински служители

Община Ямбол внесе сигнал до Районна прокуратура и ОД на МВР - Ямбол за неправомерни действия и агресивно поведение на местния бизнесмен Валентин Ревански срещу служители на общината. Бизнесменът си е позволил да отправя заплахи и дори да посегне на длъжностните лица.

Инцидентът се случва на 16 януари следобед във връзка с действия по изпълнение на влязла в сила заповед за премахване на незаконен строеж. Двама служители от Дирекция „Устройство на територията и строителство“, съвместно с двама служители на Сектора за превенция и опазване на обществения ред (СПООР) при община Ямбол са на проверка в района на фирма „Сакарела“ ООД. В хода на проверката работник на фирмата уведомява един от общинските служители, че собственикът Валентин Ревански желае да говори с него по телефона. По време на разговора Ревански заплашна представителя на общината с думите: „Слушай, започва да ми писва от тебе, изчезни веднага от там, да не дойда да те разпилея“. По този начин към длъжностното лице, при изпълнение на службата му, е отправена закана с предизвикване на неблагоприятни последици против неговата личност.

Още по-фрапиращо е резвитието на случая след това. За да не предизвикват напрежение, общинските служители напускат офиса на фирмата. При излизането им от сградата, с висока скорост се приближава бял джип, който спира рязко до тях. От возилото слиза Ревански, хваща ревера на служителя и го изблъсква с думите „Ще те разпилея, ей!“. След намеса на служителите от Сектора за превенция и опазване на обществения ред, макар че и към тях бизнесменът се държи агресивно и арогантно, настъпването на по-тежки последици е предотвратено.

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), при изпълнение на контрол по строителството, служителите имат право на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване, както и да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. С оглед на това в случая действията на атакуваното длъжностно лице са изцяло законосъобразни и препятстването на изпълнението им е незаконно и недопустимо.

Безпрецедентното посегателство и арогантност от страна на Ревански обаче не е първият случай, в койно самозабравилият се бизнесмен възпрепятства изпълнението на закона. Още преди година и половина спрямо неговата фирма „Сакарела“ ООД са установени редица незаконни строежи, за които от община Ямбол има издадени заповеди за премахване. Въпреки обжалването, повечето от тези заповеди са потвърдени от Върховния административен съд още миналата година и подлежат на незабавно изпълнение. Вместо това, Ревански използва всевъзможни административни и юридически спънки, за да отложи премахването на незаконните си строежи, стигайки и до настоящия скандален случай.

Община Ямбол изказва благодарност към служителите си за професионалното им отношение и поведение при възникналата ситуация. Апелираме компетентните институции да извършат задълбочена проверка, като при констатиране на нарушения се потърси съответната наказателна и административна отговорност с цел гарантиране спазването на закона.