ЕК обсъжда орязване на парите за кохезионна и селскостопанска политика

Европейска добавена стойност, гъвкавост и нови функции. Това са трите кодови фрази в предложената от Европейската комисия (ЕК) Бяла книга за бъдещето на финансите на Европейския съюз. Както и при другите си бели книги ЕК формулира пет сценария за развитието на европейския бюджет (виж в карето най-долу) и отказва да се ангажира с конкретна позиция. При все това същината на представените идеи е в три насоки - прехвърляне на повече средства от национални към общоевропейски програми, освобождаване на повече фондове за посрещане на кризисни ситуации и финансиране на нови области като сигурност и отбрана, макроикономическа стабилизация и т.н.

"Нито едно евро или цент не трябва да бъде инвестиран без европейска добавена стойност, нещо, което не е възможно на национално ниво", каза Гюнтер Йотингер, комисар по бюджета и човешките ресурси, при представянето на Бялата книга на ЕК.

Накратко ЕК предлага националните правителства да се конкурират за по-голям процент от средствата в европейския бюджет, а заради новите политики, с които ще се ангажира Брюксел, селскостопанската и кохезионната (по сближаването – бел. ред.) политика неизбежно ще бъдат орязани. Свиването на финансирането на двете политики присъства в четири от петте предложени сценария.

Пари няма, само идеите са много
Бялата книга, която беше представена днес, е част от цяла поредица документи, които целят да предизвикат дебати. В нея са включени много, понякога противоречиви идеи, от които страните членки могат да избират и обсъждат преди началото на преговорите за бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС (сегашната е между 2014 и 2020 г.), които ще започнат във втората половина на 2018 г.

capital.bg