Първи освобождавания на черни лешояди в България

На 06 август Зелени Балкани и партньори проведоха  официално събитие по повод Първи освобождавания на черни лешояди в Бълтария, част от дейностите по проект “Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649. Повод за събитието бе пристигането в страната ни на пратка от два млади черни лешояда, които бяха настанени в изкуствено гнездо в Котленска планина.

Птиците са осигурени от  Програма за размножаване на черният лешояд (EBV EEP) и са дарени на България от белгийският зоопарк Planckendael и френският зоопарк Parc des Oiseaux.  Двата лешояда са мъжки, на възраст около 3 месеца, излюпени тази година и са предназначени да подпомогнат за зaвръщането на вида в страната ни. Единият  е излюпен в зоопарк Plankendael и отглеждан от родителите си до момента на неговото транспортиране. Другият  е излюпен във френския зоопарк Parc des Oiseaux, но дни след излюпването му се налага да бъде настанен при приемно семейство от същия вид в зоопарк Plankendael. От там двете птици поемат на дълго пътешествие със самолет до България. За място на тяхното освобождаване е избран хака (изкуствено гнездо) в Котленски Балкан. За проследяването им след излитане от  хака,  птиците са маркирани с цветни ПВЦ пръстени, стандартни метални пръстени и сателитни предаватели, а определени пера от крилата им са изсветлени с цел разпознаването им в полет.

Полеви екип на Фонда за дивата флора и фауна  ежедневно ще наблюдава и подхранва лешоядите и ще следи за тяхната адаптация към дивата природа. Когато придобият увереност, птиците сами ще напуснат хака и ще направят първите си полети и скитания в района.

По повод освобождаването бе организирано официално събитие, на което присъстваха  гости от:  дирекциите на природните паркове – „Сините камъни“, „Българка“ и „Странджа“, РДГ Сливен, ДГС Котел, кметове от региона, природонаучен музей Котел, както и представители на частния бизнес, като приятелите ни от Bulgarian Animal Transport, наши сътрудници и доброволци при изпълнeние на част от дейностите по проекта.

Изказваме благодарности на гостите ни от чужбина – служителите на зоопарк Planckendael, Белгия, които отгледаха малките и спомогнаха за тяхното транспортиране до България. Също така на представителя на зоопарк Parc des Oiseaux, Франция, който дойде специално, за да присъства на освобождаването на излюпения при тях лешояд.

Специални благодарности и на Маrleen Huyghe, кординатор на EEP за памощта и съветите, които безрезервно ни дава през годините.

Не на последно място бихме искали да благодарим на нашите партньори от VCF и по-специално на Йован Андевски, които не само присъства на събитието, но и взе активно участие при маркирането на птиците.

Благодарим и на всички наши партньори и приятели, които ни подкрепят в мисията да върнем лешоядите в България!

Пожелаваме на младите птици успешна адаптация и дано харесат новия си дом!

/greenbalkans.org/