Сливналията Мирослав Маринов е новия шеф на Агенцията по горите

Мирослав Маринов, който доскоро управляваше Регионална дирекция по горите в Сливен, от днес е изпълнителен директор на Агенцията по горите.

Завършил е Лесотехнически университет в София с образователно-квалификационна степен магистър по „Горско стопанство“ и специализация по „Ловно и рибно стопанство“. Магистър по международни икономически отношения и международен бизнес.

Маринов започва трудовата си кариера през 2005 г. в Община Сливен – отдел „Екология, земеделие и гори”. 

Ръководил е Държавно горско стопанство (ДГС) – Стара река, ДГС – Твърдица, ДГС – Тича, както и Регионална дирекция по горите – Сливен.