Европейската комисия готви общи правила за работата на колекторските фирми

Европейската комисия е приела амбициозен пакет с мерки, чиято цел е намаляването на необслужваните дългове, под отговорността на заместник-председателя Валдис Домбровскис. Това се казва в отговора на еврокомисаря по правосъдие, потребители и равенство на половете Вера Йоурова. В средата на февруари 2018г. Пейо Майорски, председател на Инициативния комитет за защита на потребителите подаде сигнал до еврокомисар Йоурова за липсата на каквито и да било законови правила за дейността на колекторските фирми в България, което ощетява основни права на потребителите. В него се настоява за съдействие от страна ЕК този процес да бъде урегулиран по примера на други страни членки на ЕС. В своя отговор еврокомисар Йоурова пояснява, че този пакет от мерки е в допълнение към усилията на ЕК за превантивна дейност в областта на оценката на кредитоспособността. Сред предложените мерки, Комисията е приела предложението за директива относно обслужващите предприятия, купувачите на кредити и събирането на обезпеченията.

„Целта на това предложение за директива е засилването на развитието на вторични пазари за необслужваните дългове, създаването на общи правила и изисквания за операторите от сектора, които да се прилагат в целия ЕС“, се казва в писмото на  еврокомисар Йоурова до Пейо Майорски. Тя уточнява също така, че в предложението на ЕК се определят дейностите на обслужващите предприятия, събиращите дългове дружества, формулират се общи стандарти за лицензиране и надзор и се установяват правила за осъществяване на тази дейност в целия ЕС. От съществено значение за Комитета за защита на потребителите е това, че еврокомисар Йоурова подчертава в заключение, че в предложението за директива се въвеждат няколко правни гаранции и правила за прозрачност с цел защита на интересите и правата на потребителите.

         Ние от Комитета за защитата на потребителите се надяваме да се потвърди във времето заявката на еврокомисар Йоурова, че: „тези общи европейски правила за обслужването на кредити ще подобрят допълнително защитата на потребителите и ще предотвратят недобросъвестните практики на събиращите дългове дружества.“ Ще следим усилията на ЕК в тази посока и се надяваме българските власти също да предприемат необходимите законодателни промени в близко бъдеще, вместо да чакат това да стане едва след влизането на директивата в действие.