В Бюрто по труда или електронно - вече се подават заявления за детегледачи

Заявленията по проект „Родители в заетост” вече могат да бъдат подавани и по електронен път на електронен на електронен адрес: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани) най-късно до 17:00 ч. на 31.10.2017 г.

Тази възможност ще имат родителите, които искат да осигурят детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходящо работно място.
 
Между 1500 и 2000 семейства ще имат възможност да получат детегледач за период от 18 месеца по проекта „Родители в заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Финансовият ресурс от 20 млн. лв. може да бъде увеличен, а срокът за подаване на кандидатури ще бъде удължен, в случай на засилен интерес.
 
Само родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения, имат право да подават заявления, напомнят от Агенцията по заетостта. Изискванията към родителите, които кандидатстват по „Родители в заетост“, е да бъдат и в отпуск по майчинство за отглеждане на дете, ако са наети по трудово или служебно правоотношение, да са безработни или самонаети лица. Родителските лица, които засега не са включени в заетост, трябва да започнат работа при работодател или самоосигуряващо се лице в срок до четири месеца от получаване на услугата за детегледач.
 
Всяко семейство има възможността да си избира човека, който ще влезе в ролята на детегледач. Важно условие е родителят да докаже, че е направил постъпления да запише детето си в ясла или детска градина, но то не е било класирано.
 
Заявления се приемат и на хартиен носител, подадени лично във всички бюра по труда в страната.