Пием най-евтин алкохол, хотелите и ресторантите ни са с най-ниски цени в ЕС

Драстични са разликите между цените на потребителските стоки и услуги в различните страни членки на Евросъюза, сочат данни на Евростат за 2016 г., цитирани от НСИ.

Оказва се, че цените на потребителски стоки и услуги в ЕС варират почти три пъти между държавите с най-ниски и най-високи цени. Големи ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

139% от средноевропейските са цените в Дания, след нея се нарежда Ирландия - 125%, следват Люксембург и Швеция - с по 124%, Финландия и Обединеното кралство - по 121%.

Най-евтино е в България. Тук цените са около 48% от средните за ЕС, в Полша - 53%, а в Румъния - 52%. 

Според статистиката българите пият най-евтин алкохол и пушат най-евтини цигари. В България цените им са 56% от средното за ЕС.

Най-скъпи са алкохолът и тютюневите изделия в Ирландия и Обединеното кралство. Разликите тук са до три пъти. В Ирландия - 175%, а в Обединеното кралство -162%. Следващите са трите северни членки на ЕС – Финландия - 135%, Швеция -128% и Дания - 122%. При „евтините“ България е следвана от Унгария - 67%, Полша - 68% и Румъния - 69%.

Цените на хотелските услуги, както и в ресторантите в България също са най ниските в ЕС - 44%, следвани от Румъния и Чехия. Дания - 155% и Швеция - 144% са в най-високия й спектър.

Това е и една от причините да се превърнем в евтина дестинация за алкохолен туризъм, която привлича предимно нископлатежоспособни туристи.

Най-скъпи са храните и безалкохолните напитки в Дания, а най-евтини в Полша и Румъния. Цените в най-скъпата страна са повече от два пъти по-високо от тези в най-евтината.

Така в Полша и Румъния пазаруват храни и безалкохолни напитки на цени от около 62% от средните за Европа, а в  Дания - от 148%, в Швеция- от 126%, Австрия - 123%, Люксембург - 121%, Ирландия и Финландия - по 120% от средните цени за Европа.

По-малки разлики в цените има в групите „Потребителска електроника“, „Транспортни превозни средства за лично ползване“ и „Облекла“.

Потребителската електроника е група от продукти, в която цените се различават най-малко между държавите в ЕС и варират от 86% от средното в Полша до 115% в Дания.

Облеклата са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените между страните от ЕС, като най-евтини са в България (81% от средното) и най-скъпи - в Швеция (136%).

В групата на транспортните превозни средства за лично ползване разликите между страните са от 78% в Чешката република до 119% в Нидерландия с изключение на Дания, която е със 146% от средното за ЕС ниво.

Сливен Нюз