Още 2,1 млрд. лв. от бюджета отиват за плащането накуп на изтребителите F-16

Правителството прие на извънредно заседание решение да предложи на Народното събрание да ратифицира няколко договора във връзка с покупката от САЩ на бойни самолети Ф-16, съобщиха от правителствената информационна служба. Сделката е на обща стойност 1.256 млрд. долара.

Заедно с това заради придобиването на самолетите кабинетът прие и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година.

За ратификация са предложени четири договора:

  • международен договор (LOA) BU-D-SAB, "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support);
  • международен договор (LOA) BU-D-AAA, "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16);
  • международен договор (LOA) BU- P-AAD, "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services);
  • международен договор (LOA) BU-P-LAR, "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment)

Защо се налага актуализация на бюджета и каква е финансовата схема

Съществен момент във финансовия модел на тези договори е начинът на плащане, който предвижда определената цена (стойност - estimated cost) да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство. Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава. Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца.

Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, като в него може да участва Българската народна банка като агент на държавата. Размерът на средствата, които биха могли да се прехвърлят по този начин, ще се определи от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA), като по сметката на федералното правителство следва да се поддържат средства за покриване на текущи разплащания на агенцията по проекта за 90 дни. Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове (treasury bills) с различна срочност.

Този финансов модел за реализиране на проекта за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет" изисква осигуряването на допълнителни разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., което налага изготвянето и предлагането на законопроект за неговото изменение и допълнение и се предлага да се увеличи размерът на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2,1 млрд. лева.