Христо Котов: Няма да се плаща такса за движение по общинските пътища

Наредбата за управление на общинските пътища в община Сливен ще регламентира реда и условията за ползване на общинските пътища, което не означава, че гражданите ще трябва да плащат такса, за да преминават през тях, коментира общинският съветник от ПП ГЕРБ Сливен Христо Котов. Той добави, че наредбата съществува от 2009 година, но до сега не е въведена тарифа, която ще регламентира такса за изграждане на различни обекти, както и за преминаване на комуникации и прокопаване на пътя. Предложението бе прието на днешната сесия на ОбС-Сливен.

Общинските съветници подкрепиха и предложението за учредяване безвъзмездно право на строеж на Сдружение „Спортен клуб по борба Станка Златева“, върху имот частна общинска собственост. По този начин община Сливен дари 1250 кв. м. на Станка Златева за строителството на спортна зала по борба. До самата зала ще бъде изграден паркинг.

Христо Котов коментира още, че ще бъде увеличен контролът върху управителите на общински дружества, като ще се следи изпълнението на плана, с който те кандидатстват. Според него, трябва да се съблюдава и да се спазва стриктно планът и начинът на неговото изпълнение, а тези дружества да генерират приходи в община Сливен. 

ПРЕСЦЕНТЪР ПП ГЕРБ