20 ноември - Световен ден на детето

"Дете" означава всяко човешко същество на възраст под 18 години освен ако съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано.“

На 20 ноември отбелязваме Световния ден на детето.

На този ден УНИЦЕФ подписва Конвенцията за правата на детето на ООН. Датата се отбелязва във всички страни-членки на общността.  

“Детето… от рождение има право на име, правото да придобие гражданство и доколкото е възможно, правото да познава и да бъде отглеждано от своите родители.”

Според статистически данни към 2015 година България е на първо място по изоставени деца в Европейския съюз. Нежеланите от родителите си деца са били над 2000, като почти половината от тях са били оставени още след раждането им.

Най-честата причина семействата да не искат децата са ранна бременност на майката или ограничени финансови възможности.

Към момента близо 3 хиляди деца в България живеят лишени от семейна среда и родителска грижа.