България губи €20 млн. от антируските санкции, косвените загуби са по-големи

Преките загуби за България от санкциите на ЕС спрямо Русия възлизат на около 20 млн. евро.

Санкциите на ЕС спрямо Русия изглежда не засягат българския износ. Ако има засегнати стоки, то техният дял е толкова малък, че не може да се улови от статистиката. Това пише в анализ на Веселин Илиев - главен директор "Външноикономическо сътрудничество" в Българската стопанска камара, разпространен от пресцентъра на работодателската организация. 

Според автора ефектът от санкциите на Русия срещу ЕС също не е значителен, въпреки че е възможно да се изчисли. 

В най-добрите за българския износ години, износът на стоки, обект на настоящите санкции, е бил 11-12 млн. евро, докато през 2016 г. - 5,2 млн. евро. Сумарно за времето на санкциите преките български загуби от износ на стоки едва ли надхвърлят 20 млн. евро. 

Вероятно косвените загуби са по-големи - основно от пренасочване на стоки на други държави-членки от Русия към България, като така допълнително притискат българските производители на националния им пазар, посочва авторът на анализа. 

Сред причините, поради които българските доставчици не реализират потенциала на руския пазар, авторът изтъква факта, че условията за достъп до пазара и работа с местни партньори значително се различават от тези в ЕС. 

Освен това вече успелите български фирми ревниво пазят завоюваното и използват специфичните за Русия механизми, за да не допускат нови конкуренти. 

Същото се отнася и за вече присъстващите доставчици от други държави. Значителна част от българските предприемачи не отчитат големите промени, настъпили във функционирането на пазара през последните 10-12 години, отбелязва авторът. 

Друга пречка за българските доставчици е свързана с взаимното признаване оценките на съответствие, изтъква анализаторът и отбелязва необходимостта от увеличаване на броя на акредитираните за руския пазар български лаборатории. 

Държавните служители, отговорни за различни аспекти на търговско-икономическите отношения с Русия, действат реактивно и не са в състояние да формулират самостоятелни позиции по отделни въпроси, посочва Веселин Илиев. 

Няма формулирани търговско-икономически интереси и политики, които да подпомагат износа ни, отбелязва още анализаторът и допълва, че практически се следва зададен от Русия дневен ред. Според него не е ефективна и работата на търговските ни служби.

През септември премиерът Бойко Борисов заяви, че по време на българското председателство на ЕС ще постави въпроса за евентуално отпадане на санкциите против Русия. 

Със спокоен и прагматичен тон трябва да бъде намерено решение, каза премиерът на брифинг след срещата си с полския министър-председател Беата Шидло.