Благодарение на две дами за първи първи път научната степен „Доктор“ влезе и във Филиал-Сливен на Медицински университет – Варна

Филиал Сливен към Медицински университет – Варна всяка година осъществява прием по 2 специалности – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Той е единственият филиал към Медицински университет, акредитиран и за подготовка на докторанти.

Вчера в Аулата на Филиал Сливен на Медицински университет – Варна за първи път се проведоха процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ от преподавателите във филиала Пепа Джеджева и Мариана Желязкова. Научните разработки разглеждат актуални проблеми, съответно "Хемоконтактни вирусни инфекции – хепатит B, С, СПИН – професионален риск и превенция сред медицинските сестри" и "Съвременни подходи при оказване на здравни грижи за деца със захарен диабет в училищна възраст". Кандидатите получиха високи оценки от членовете на Научното жури - представители на медицинските университети във Варна, София и Пловдив. На събитието присъства и зам. кметът Пепа Чиликова. Това е успех не само за Филиал Сливен на МУ-Варна, но и за медицинската и научна общност в града.