Кога да заведем детето на лекар? Отговорът на 18 юни в безплатните лекции на „Училище за здраве“

Датата на лекцията „Кога да заведем детето на лекар? Кога избързваме? Кога закъсняваме? Да се запознаем със симптомите” на д-р Таня Праматарова, Началник на отделение по Неонатология се променя от 6 юни на 18 юни 2018 г. Часът на лекцията в "Училище за здраве" на МБАЛ "Иван Селимински" остава 11.00.