Още един младежки клуб на БЧК в Сливен ще работи за добри каузи. Започна и акция в подкрепа на абитуриенти-сираци

С още един клуб се разшири младежката организация на Български червен кръст - Сливен. Вчера в  ОУ „Братя Миладинови“ се учреди клуб „Приятели на БМЧК“. Идеята се реализира от педагогическия съветник Мария Зашева и училищния психолог Рая Попова. Членски карти получиха петокласници от училището, първата им кампания ще мине под надслов „Моето безопасно лято“.

Междувременно членовете на Клуб „18+” на БМЧК – Сливен заедно с най-малките приятели на Младежката Червенокръстка организация започнаха  Великденска благотворителна акция за набиране на средства за абитуриентите-сираци в област Сливен.