Само 11% от българите са си правили тест за ХИВ

Само 11% от хората у нас са си правили тест за ХИВ, а 86 на сто отричат да са извършвали такъв. Това показва ново социологическо проучване на социологически център "Тренд", направено по поръчка на Сдружение "Здраве без граници". От изследването става ясно, че 92% от българите не познават човек, който е носител на ХИВ. Само 6% от всички анкетирани пък са се чувствали изложени на риск от заразяване с ХИВ.

Въпреки все по-голямата достъпност на информация за превенция на болестта през периода 1986 – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ инфекция. През 2017 г. са открити нови 220 ХИВ–серопозитивни, при изследвани над 260 000 лица.

91% от хората са съгласни, че с ХИВ може да се заразиш чрез сексуален контакт, което показва, че по отношение на основния риск има добра познаваемост. Но 8% са на мнение, че човек може да се зарази чрез докосване или ръкостискане. Всеки четвърти (25%) смята, че човек може да се зарази с ХИВ от неизмити прибори в кафене или ресторант. А всеки пети (21%) е на мнение, че човек може да се зарази чрез ползване на обща тоалетна. 33% от българите посочват, че знаят, че има лечение, което забавя развитието на ХИВ инфекцията при човек, който е носител на вируса. От изследването може да се направи извод, че сред българите се отчита ниска запознатост с характеристиките на ХИВ, което налага засилване на информационните кампании сред различни обществени аудитории.

76% от българите посочват, че не биха били приятели с хора, живеещи с ХИВ. Това обществено разбиране и дистанциране на хората, носители на вируса, в голяма степен е предпоставка за криенето на ХИВ статуса. Тук не се отчита динамика по отношение на демографските характеристики на респондентите, сочи проучването на "Тренд".

По отношение на работа, се отчита разчупване на нагласите, като 27% от хората посочват, че биха работили с човек, който е носител на ХИВ.

Младите хора в по-голям дял са склонни, за сметка на по-възрастните. 31% посочват, че биха общували с човек, носител на ХИВ. Тук отново се запазва съотношението по отношение на възрастта на хората.