Продажбите на лекарства в България достигат 1,7 млрд. евро през 2017 г.

 

Повечето нови терапии и нарастващият паралелен износ са причините за 10%-ното увеличение на продажбите на лекарства на годишна база