Ръководител на Вътрешен одит търси МБАЛ Д-р Иван Селимински

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява свободно работно място за ръководител на звено "Вътрешен одит" на 4-часов работен ден. Изисквания към кандидатите:

-висше образование - икономическо или юридическо

-професионален опит 4 години, от които 3 - в областта на вътрешен и външен одит

-да притежава сертификат "Вътрешен одит" в публичния сектор, издаден от министъра на финансите

 

За повече информация:

тел. 044/611 728