Патронажни сестри от Великобритания са в Сливен с уроци за грижа за децата

На посещение в град Сливен тази седмица бяха патронажни сестри от Великобритания - Джейн Уилямс от Институт за патронажни грижи, Сара Галун - патронажна сестра и Кристин Гордън -  преподавател в университета в Съфолк. Визитата се състоя по тяхно желание и за тяхна сметка по проект на УНИЦЕФ - България. Те посетиха домове, съвместно с патронажните сестри и акушерки от Центъра за майчино и детско здраве (ЦМДЗ) – Сливен, след което бяха обсъдени и изведени препоръки за работата на сестрите.

Проведе се двудневен семинар на тема "Осигуряване на безопасността на децата", с лектори - Любомир Крилчев - консултант на УНИЦЕФ по въпросите на насилието и Сара Галун. Основните акценти бяха – „Детето като приоритет“, „Какво е преживяло“ и „Отговорност за безопасността на детето“.

В Медицински филиал-Сливен към МУ-Варна се проведе научна сесия със студентите от специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“ на тема "Ролята на медицинската сестра и акушерка в ранното детско развитие“. Лектор беше Кристин Гордън.

Патронажните грижи в Англия съществуват от над 100 години и опитът, който те имат за работата със семействата, е изключително полезен.

Ученици от езиковата гимназия в Сливен оказаха съдействие в превода от английски по време на състоялите се срещи.