Магнитни бури през следващите дни

Руската обсерватория за рентгенова астрономия съобщава за предстоящи магнитни бури в приода от 10-ти до 17-ти Юни. Слънчевите изригвания ще предизвикат геомагнитни смущения на 10,11,15 и 17 Юни, а на 16 Юни се очаква геомагнитна буря на ниво G1.

Магнитите бури, наричани от учените смущение на геомагнитния фон на Земята, са резултат от мощно изригване на плазма от Слънцето, последвано от отделяне на огромно количество енергия под формата на светлина, топлина и електромагнитни вълни. Потокът се движи със скорост от 400 до 1000 км/с, и достига до Земята до ден-два след слънчевото изригване. В момента, в който тази енергия достигне до магнитното поле на Земята, настъпват смущения както в радиокомуникациите, така и в живите организми.

Магнитните бури се чувстват най-силно от по-възрастните хора и страдащи от сърдечно-съдови, неврологични и храносмилателни заболявания. Те могат да предизвикат учестено сърцебиене, промени в кръвното налягане, хипертонични кризи, аритмия и др.

Освен нарушаване на кръвообръщенеито, магнитните бури повлияват и мозъчното оросяване. В следтвие на понижената концентрация на кислород във въздуха, настъпва т.нар. кислороден глад, който предизвиква симптоми като: промяна на настроението, умора, замаяност, главоболие, световъртеж и загуба на равновесие. Възможно е негативно влияние върху съня, апетита и концентрацията. Не се изключват състояния на стрес, тревожност и депресия.

Причината за подобни състояния е в причинените смущения на провеждането на електрическите импулси към мозъка и сърцето.

Влиянието им може да бъде намалено с умерен спорт, витаминозно хранене и по-чест прием на вода.