19 нови сгради в строеж и 33 сгради с разрешителни за три месеца в Сливенско

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради със 103 жилища в тях и с 14 519 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 34 други сгради със 7 402 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради регистрират нарастване с 32.0%, а жилищата в тях и общата им застроената площ - съответно със 164.1 и 174.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 17.2%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 43.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради също се увеличават с 3.1%, а жилищата в тях и тяхната РЗП са повече с 49.3 и 58.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 21.4%, но съответната им РЗП намалява с 16.8%.

През второто тримесечие на 2019 г. в област Сливен е започнал строежът на 19 жилищни сгради с 43 жилища в тях и с 4 444 кв. м обща застроена площ, и на 25 други сгради с 6 203 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради бележи ръст с 35.7%, жилищата в тях - с 95.4%, а общата им застроена площ с 44.3%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 25.0%, докато общата им застроена площ намалява с 39.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите жилищни сгради  са по-малко с 13.6%, жилищата в тях - с 4.4%, а общата им застроена площ - с 31.2%. Броят на започнатите други сгради нараства с 38.9%, но тяхната РЗП е по-малко с 6.3%.

 

Източник: Национален статистически институт (НСИ)