Задължителна ли е „препоръчителната цена“ за търговците на дребно?

В магазините стоките с посочена от производителя т.нар. „препоръчителна цена“ невинаги се продават на нея. Ако търговецът на дребно е поставил коректно информация за цената, на която той продава стоката в своя магазин, и същата тази цена бъде маркирана на касата, това няма да бъде нарушение, дори когато върху опаковката е посочена друга, препоръчителна цена от производителя. Но, когато на етикета на стоката има поставена една продажна цена, а после на касовия апарат се отчете друга, тогава нарушение категорично е налице.

В такива случаи потребителят може да се откаже от покупката или да получи обратно разликата в цената между реалната стойност, на която въпросната стока се продава, и това, което е отчетено на касовия апарат.

Макар и по-трудно, подобен казус може да се реши и на по-късен етап, включително с намесата на контролния орган, ако потребителят пази касовата бележка. Контролните органи изискват от самия търговец информация за нивата на цените, на които е продавал в определен период от време съответните стоки от асортимента в своя магазин. Така, че той няма как да се „измъкне“, защото е минало малко време.

Все пак, експертите съветват хората да реагират колкото се може по-бързо, защото тогава – тръгвайки по „по-горещи следи“, може да се установи истинското нарушение и съответно – да бъде наложена бързо санкцията, което от своя страна би трябвало да играе възпираща роля за търговците да не практикуват такъв тип нелоялно поведение.