КЗП открива горещ телефон в помощ за бизнеса

Горещ телефон за бизнеса ще бъде създаден към Комисията за защита на потребителите. Освен да получат съвет при възникнал казус с клиенти, на него фирмите ще могат да получат и информация за нормативната рамка и лоялното й прилагане. От Комисията планират да създадат и специално подразделение в официалния си интернет сайт, което също ще подпомага на бизнеса при общуването с потребителите. 

Създаването на специалната телефонна линия е част от проекта на Комисията за защита на потребителите, насочен към повишаване на услугите към малките и средните предприятия. Константин Арабаджиев, зам.-председател на КЗП поясни пред БНР, че немалка част от нарушенията, които се допускат от бизнеса, са вследствие на незнание на законовите разпоредби, но това не е опрвадание за извършването им. Именно в тази насока телефонната линия ще има превантивен ефект. Арабаджиев допълни, че предстоят да се проведат информационни срещи и обучения за малките и средните предприятия, на които отново да се разгледат нормативните изисквания и практики при общуване с потребителите. 

Още полезна информация може да бъде получена от интернет страницата на КЗП, както и от "горещата" линия на потребителите.