Стартира работа по законопроект за фирмите събирачи на дългове

Комитетът за защита на потребителите отправи официално искане към председателя на Комисията по правни въпроси в 44-то Народно събрание, г-н Данаил Кирилов, да инициира законотворчески процедури с участието на всички засегнати страни, които да произведат работещ закон регулиращ дейността – събиране на дългове. Той трябва да защитава както кредитори така и длъжници. Тревожните данни на Евростат за просрочените плащания показват, че почти всеки трети българин е имал непогасени сметки и задължения през миналата година, а средният дълг на човек у нас се е увеличил двойно - над 900 лева. За сравнение, през 2015 г. сумата е била около 450 лв. Като прибавим и официалните данни на Асоциация на колекторските агенции в България, от които стана ясно, че почти всеки трети българин е даден на събирачи на дългове. Тенденцията вече е просрочия от 2-3 месеца да се дават на тези фирми за разлика отпреди две години, когато се изчакваше да минат поне 6 месеца. Секторът на колекторските фирми с всяка година увеличава устойчиво пазарния си дял.

Очакваме българският парламент да предприеме своевременни, адекватни и работещи законови решения. Проблемът е изключително наболял в нашето общество. Предвид все по-лесния достъп до кредити и липсата на добра финансова култура в нашето общество, разчетите на Комитета за защита на потребителите показват, че са налице условия, изкупените дългове за 2018 г. да достигнат 3 млн. вземания.

В искането си председателят на комитета Пейо Майорски напомня, че България е една от малкото държави в Европейския съюз и Европа като цяло, която все още няма закон, регулиращ дейността на тези компании, формиращи все по-бързо разрастващ се сектор. Той очертава и трите основни групи проблеми произтичащи от дейността на тези фирми:

- Неяснота по отношение на начина на формиране на крайната сума, която колекторската фирма иска от потребителя да плати, за да погаси старо задължение. Тези компании системно отказват да представят на потребителите формулите и разходите, на чиито база е изчислена крайната цена;

- Агресивно отношение към длъжниците вариращо от грубо отношение, психически тормоз и понякога употреба на физическа сила;

- Подвеждане и манипулация в комуникацията с длъжниците, които често биват заплашвани с отнемане на имущество и други прийоми отнемащи на практика техните потребителски права и облагодетелстващи въпросните фирми.

В писмото отправено към парламента се отбелязва, че Комитетът за защита на потребителите се обърнал към Омбудсмана и Комисията за защита на потребителите да положат усилия в рамките на техните правомощия този проблем, който касае стотици хиляди българи да бъде решен, но на този етап резултати няма.  

В писмото до депутатите се представя и писмо от еврокомисаря Вера Йоурова, отговаряща за правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете, в което тя заявява, че Европейската комисия готви проектодиректива, която ще въведе правни гаранции и правила за прозрачност с цел защита на интересите и правата на потребителите. Европейската комисия е приела амбициозен пакет с мерки, чиято цел е намаляването на необслужваните дългове. Сред предложените мерки е директива относно обслужващите предприятия, купувачите на кредити и събирането на обезпеченията.