Областният управител издаде заповед за пожарна безопасност при жътвената кампания

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски със своя заповед разпореди мерки за пожарна безопасност в навечерието на жътвената кампания, които да осигурят нормалното прибиране на зърнената реколта. Със заповедта се възлага на кметовете на общини да изготвят свои планове за безопасност при извършването на дейности в земеделските земи, да организират почистването и изнасянето на сухите треви, храсти и горими материали в сервитута на пътищата от общинската мрежа, да осигурят обучение и екипировка на доброволните формирования.  Мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност в сервитута на републиканската пътна мрежа са възложени на Областното пътно управление.  
 
Стопаните, юридически или физически лица, които обработват площи с житни култури до пътища, горски масиви, сметища, пчелини и гробища, са задължени да ги отделят от тях с противопожарни ивици с ширина, не по-малка от 6 метра. Пожарозащитните ивици до железопътни линии, газоразпределителни станции, бензиностанции и около съоръженията на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, трябва да са с ширина най-малко 10 метра. Категорично се забранява паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи и извън тях. Областната дирекция по земеделие е длъжна да уведоми писмено всяка община за настъпването на восъчната зрялост на посевите от житни култури.
Крайният срок за изпълнение на разпоредените в заповедта мероприятия е 29 юни.
Заповедта е поместена в сайта на областната администрация.