Влизат в сила нови правила за пускането на храни на пазара

От 8-и април 2018 влиза в сила регламент 2015/2283 на Европейската комисия, който улеснява процедурата за пускане на нови храни на пазара в ЕС. Новите правила задължават всяка държава членка в рамките на 4 месеца след подаване на иск от производител, да определи един нов продукт може да бъде определен като нов за пазара. Само в изключителни случаи този срок може да бъде 8 месеца и държавата трябва също да предостави подробни основания за своето решение.

Ключовата цел на новия регламент е да се постигне повече яснота относно това дали една храна е нова или не. Така производителите ще знаят дали ще могат да продават определен продукт като нов, или пък ще трябва да подадат пълна и подробна иск за нова храна. „Новият процес предоставя възможност да се даде формално одобрение много по-лесно, като тази оценка ще може да бъде използвана в целия ЕС.“, обяснява експертът по прехрана Лука Бучини от Hylobates Consulting пред foodnavigator.com. Преди операторите можеха да направят самооценка, но тя можеше да бъде оспорена от всяка държава членка.