Няма да горим каквито и да е дърва и въглища, ще се наложи и подмяна на уреди за отопление заради мръсния въздух

На национално ниво ще бъдат подготвени и въведени изисквания за качеството на въглищата и на дървата, с които гражданите се отопляват, защото това е основен фактор за мръсния въздух. В допълнение ще се предприемат и мерки за подмяна на уредите за отопление и въвеждане на екологичен дизайн, стана ясно в петък миналата седмица от изявление на министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Мерки на национално ниво за намаляване на замърсяването на въздуха бяха набелязани в края на миналата седмица на конференцията „Проблеми и решения за подобряване качеството на атмосферния въздух”, организирана от Министерство на околната среда и водите. Във форума участваха представители на всички институции,  които имат отношение към решаването на проблема.

„Искаме ясно да подчертаем значимостта на този може би най-голям екологичен проблем”, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на форума. Той цитира доклад на Европейската агенция по околна среда, според който всяка година 520 хил. души умират преждевременно, вследствие  на замърсяването на въздуха. „Трябва да намерим причините, които водят до замърсяването и мерки, които да подобрят средата в нашите градове, каза министър Димов. Той подчерта, че темата ще бъде приоритет и по време на председателството на страната ни на ЕС.

Министър Димов посочи, че за България основният замърсител са фините прахови частици. В 25 града се замерват нива над пределно допустимите. Замърсителите, на първо място, са битовото отопление, автомобилният транспорт и индустрията.

За битовото отопление основна причина са некачествените твърди горива и остарелите и неефективни отоплителни уреди.

При автомобилния транспорт причината е остарелият автомобилен парк и техническата неизправност на колите.

По думите му, за индустрията и енергетиката относителния дял на замърсяването е малък.

Мерките, които трябва да се вземат са на национално и на местно ниво. Все още има кметове, които не разпознават този проблем или не го смята за достатъчно сериозен и не отделят внимание за неговото решаване, заяви министър Димов. Той посочи, че проблемът е и във финансовото състояние и на  общините, защото превишения има в по-бедни градове като  Видин, Монтана, Горна Оряховица,  а в градове като София и Варна имат по-голям напредък.

На национално ниво министър Димов набеляза като първа мярка намаляването на замърсяването от битовото отопление чрез въвеждане на изисквания за качество на въглищата и на дървата.  Например сухите дърва дават с 40% по-ниски емисии и топлят повече. Въглищата и брикетите също трябва да се продават пакетирани и предлагането на пазара да са с по-ниско съдържание на сяра и пепел. На второ място е необходимо да се върви към подмяна на уредите за отопление и въвеждане на екологичен дизайн, посочи Нено Димов.

По отношение на транспорта трябва да водим борба с изпускането на вредни емисии, каза министърът. Според него КАТ трябва да може да отказва първа регистрация на автомобили, които не отговарят на тези изисквания при внос и да засили и контрола по пътищата за замърсяващите коли.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков увери, че неговото ведомство ще се включи в разработваните от МОСВ политики, свързани с битовото енергопотребление и ще подкрепи предложението да се въвеждане на стандартни екологични изисквания за горивата за отопление. Той посочи, че от 205 хил. лица на енергийни помощи, 80% са ползватели на твърдо гориво.