23 сигнала за сериозни злоупотреби срещу колекторски фирми

От старта на кампанията за събиране на „Сигнали срещу колекторските фирми“, само за един месец, Инициативният комитет за защита на потребителите получи десетки оплаквания. От всички събрани досега се открояват 23 сигнала на граждани. В голямата част става въпрос за погасени по давност сметки към мобилни оператори и малки потребителски кредити. Сериозните нарушения на правата на потребителите са свързани с претенции за неплатени задължения, които обаче те не дължат. Има редица сигнали и за физически заплахи. Също така за многократно увеличени суми над главницата, за които колекторските фирми не дават разчет как са натрупани. Така например за неплатена сметка от 92 лева към мобилен оператор, потребителят бива заплашван, че сумата вече е 500 лв. Но не става ясно как се е формирала. Друг фрапиращ случай е тормоз над гражданин за задължение на негов близък. За да спре тормоза той плаща сумата, но от колекторската фирма продължават натиска с искания да им бъдат предоставени данни за длъжника. Това не ги касае, но вероятно ги искат, за да бъдат използвани за допълнително облагодетелстване.

Като основен инструмент на действие на колекторските фирми е подвеждането на гражданите, че 3 годишната давност е подновена след като дългът е изкупен от тях. Често потребителите биват подмамени от колекторите да погасят дългове, с изтекла давност, на разсрочено плащане при това с отстъпки. И тук е заложеният капан, защото когато се извърши дори и минимално плащане като първа вноска, това автоматично подновява давността и се приема като признаване на дълга. При тази ситуация колекторските фирми вече могат да предприемат всякакви съдебни действия за събирането на въпросния дълг. От сигналите също така прави впечатление, че често колекторските фирми претендират за дългове от преди 10 години и разчитат на това, че хората не пазят касовите си бележки или фактури. Имаме случай на гражданин, от когото колектор иска пари за непогасени, според тях, сметки от 1998 г.

Кампанията за сигнали и нарушения на колекторските фирми на Инициативния комитет за защита на потребителите ще продължи до средата на януари 2018 г. Основната причина за сформиране на комитета е настояването ни да бъде направен закон, регулиращ дейността на колекторските фирми, чиито годишен оборот надхвърля милиарди левове. Проблемът започва да се изостря и от факта, че кредитни институции като банките и доставчиците на комунални услуги също започнаха да се обръщат към тези фирми вместо към съда. По официални данни за тази година една от водещите банки в България е продала на колекторски фирми необслужвани кредити за над 130 млн. евро.

Всеки гражданин може да се обърне към Комитета за защита на потребителите за съвет или да подаде сигнал на имейл komitetpotrebiteli@gmail.com или във Фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/groups/komitet.potrebiteli/?ref=bookmarks.