Безплатно обучение на тема он-лайн търговия ще се проведе в Сливен следващата седмица

На 15.11.2017 г. в гр. Сливен ще се проведе бизнес обучение - семинар на тема „Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите“.

Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ съвместно с „АПИС Европа“ АД и „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД и Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/.

По време на семинара ще бъдат дискутирани теми, засягащи силата на електронната търговия, като още едно средство за повишаване възможностите на малките и средните предприятия за реализация на стоки и услуги, както на вътрешния, така и на международните пазари. Лекторите  Моника Митева, Директор маркетинг и продажби на „Ди Ейч Ел Експрес България“ и адвокат Пепа Марникас, Софийска адвокатска колегия, консултант на „АПИС Европа“ АД ще запознаят присъстващите с особеностите, детайлите и правните аспекти на онлайн търговията. Участниците ще имат възможност да задават своите въпроси, както по отношение на продажбите през интернет и етапите от износа на една пратка, така и за нормативните изисквания. Кирил Петрунов, Директор дирекция „Застраховане и бизнес развие“ в БАЕЗ ЕАД и Павел Бороджийски Ръководител отдел „Връзки с клиенти“ в  БАЕЗ ЕАД ще представят възможностите за застраховане на плащания при износ и сделки на територията на Република България и финансиране на бизнеса.

Обучениеето ще се проведе от 10.00 часа на 15.11.2017 г. в  конферентната зала на „Хотел Парк Централ“, гр. Сливен, ул.“Цар Освободител“,№6

Участието на всички представители на МСП е безплатно.

 Допълнителна информация за събитието може да получите на телефон 0882949720 Тодор Илиев.