НОИ реже обезщетението за безработица при смяна на работа

Ако човек отиде на нова работа, но в рамките на 2 месеца го уволнят и НОИ ще го накаже с минимално обезщетение за безработица, независимо върху какви суми се е осигурявал. Тази и други ограничаващи промени в изплащането на обезщетенията за безработица са предвидени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

В проекта за държавен бюджет зя 2018 г.            който влиза днес за обсъждане в правителството, е записан нов текст, според който човек може да получава само минимално обезщетение за безработица за 4 месеца, ако последният му договор е на по-малко от 2 месеца.

Пример: Ако сте се осигурявали през целия си трудов живот върху високи доходи, но смените работата си, но ви уволнят или съкратят, преди да са минали два месеца, ще получите по около 180 лв. в продължение на 4 месеца. Без тази промяна същият щяхте получавате до 1560 лв. за период до 12 месеца.

Това е пореден пример за орязване на осигурителни права в проекта за бюджет, без срещу това да стоят по-ниски осигуровки. Догодина се затягат още и условията за получаване на обезщетение за безработица. От 1 януари човек ще трябва да се е осигурявал поне 12 месеца от последната година и половина, за да има право на пари от НОИ. В момента е нужно да е плащал осигуровки 9 от последните 15 месеца.

Затягат се и условията за периода, в който безработните ще получават обезщетението си. Вече ще се иска по-голям стаж, за да се получава максималния период на обезщетението от 12 месеца - ще се иска осигуряване 15 години, тоест с три повече от сега. Единствената добра новина е, че минималното обезщетение се увеличава от 7.20 лв. на 9 лв. на ден. Това според синдикатите обаче е много "плаха стъпка".

Друга скандална промяна - намаляването на парите за първите три дни от болничния окончателно отпадна от закона за 2018 г. Така догодина болните ще продължат да получават 70% от заплатата си през първите три дни за сметка на работодателя, а от четвъртия ден ще плаща НОИ в размер на 80%.