Колекторите вече няма да могат да получават свободно лични данни на хората

Това, че не си съгласен да ти се обработват личните данни, вече няма да може да бъде използвано от дадена компания като причина да бъде отказано да сключите договор.

Промяната влиза в сила и в България заради еврозаконодателство, по думите на председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Венцислав Караджов, предаде БГНЕС. Караджов обясни с пример какво означава промяната: "В момента, за да се сключи договор с мобилен оператор, се изисква физическото лице да се съгласи личните му данни да се предоставят на колекторска фирма. Новият европейски регламент казва, че съгласието трябва да бъде изрично. Това значи, че трябва ясно да е посочено на кого точно ще трябва да се разкрият личните данни, а не на всяка трета фирма, с която администраторът може да сключи договор", заяви председателят на КЗЛД.

 Той напомни, че в момента мобилните оператори дават лични данни на свои клиенти на колекторски фирми по свое усмотрение и те търсят и събират евентуално неплатени задължения от потребителите на оператора. Това представлява обработка на лични данни като адрес, ЕГН с цел да се съберат тези средства.

„Това послание трябва да бъде разбрано от бизнеса. Колкото по-рано бизнесът се подготви за тази промяна, толкова по-лесно ще се извърши преходът“, смята Караджов.

Промяната, която е обвързана с по-голяма защита на потребителя, е разписана в Общия регламент за защита на личните данни в ЕС, който предстои да бъде въведен и в българското законодателство. Новото законодателство ще влезе в сила от 25 май 2018 година.

„Целта ни е до края на годината да има внесен законопроект на Закона за защита на личните данни така, че бизнесът да има време да се подготви за новите промени и гражданите да се запознаят с новите права, който им предоставя общият регламент", заяви Венцислав Kараджов.