България е 31-ва в света по износ на сирене

България се нарежда на 31-о място по износ на сирене в световен мащаб. През 2016 г. страната ни е изнесла сирене на стойност 93,7 милиона долара, показва справка в сайта worldstopexports. Това се равнява на 0,4 % от общия експорт на продукцията. Преди нас са държави като Турция, чиито износ е на стойност 150,1 милиона долара, Кипър (148,9 млн. $). Гърция се нарежда на 17-о място, като оборотът от търговията със сирене там възлиза на 444,3 милиона долара и заема 1,7 % от общия експорт.

Първото място се пада на Германия, която успява да задоволи 13,8 % от общото световно търсене, а стокооборотът е в размер на 3,7 млрд. долара. Втората най-голяма износителка е Холандия, следвана от Франция, Италия, Дания, САЩ и Нова Зеландия.

Сред последните по сила износителки се нареждат Албания, Черна гора, Македония, Япония и Бразилия.

През изминалата година търговията със сирене в световен мащаб е достигнала 26,5 милиарда долара. Като цяло обаче се наблюдава спад в общия износ със 7,4 %.

По континенти, Европа записва най-големи печалби от търговията с млечния продукт, заемайки 82 % от общия износ.