Властта си осигурява възможност да ни шпионират през телевизорите?

Кога и какво гледа по телевизора всеки български гражданин ще имат възможността да наблюдават управляващите, използвайки благовидния предлог за защита на авторското право, информира "Сега". По този повод правителството предлага да бъде създадена специална комисия в Министерството на културата, която да има право да извършва дистанционен мониторинг и контрол над съдържанието, което доставят кабелните, сателитните и всички други платформени телевизионни оператори до домовете на абонатите си.

Идеята на законодателите е да се установяват кражби и нерегламентирано разпространение на телевизионно съдържание. Целите на управляващите ще станат факт, ако бъдат приети поправките в Закона за авторското право и сродните му права. Чрез тях се предоставя възможност на държавата да ползва автоматизирани средства за контрол. Например, такива са специални уреди и компютърни програми, с които на практика ще може да се проникне във всеки телевизор.

Тези средства за контрол ще бъдат одобрени и регламентирани със заповед от министъра на културата. Измененията гласят, че чрез специални компютърни програми автоматично ще може да се констатира ползването на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице“. 

Промяната казва изрично, че дистанционният надзор ще се прилага, без да е необходимо съгласие на трети лица за това. Според мотивите на предложението е, че въвеждането на подобен вид контрол ще "позволи на контролния орган, в който ще работят шестима души, ефективно да си върши работата, без да се налагат проверки на място".

Според управляващите, в последните години се наблюдава устойчива тенденция към масово нерегламентирано ползване на телевизионно съдържание, което се отразява върху "формирането на цените за краен потребител и затруднява функционирането на пазарите в условията на лоялна конкуренция".