Над 20% ръст на потребителите на Интернет в Сливенско, мъжете са по-активни

През 2017 г. 58.5% от домакинствата в област Сливен имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 67.3%, като за областта е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година.

През 2017 г. 51.6% от населението на област Сливен на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран ръст от 21.4% на хората, които използват глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 54.2 и 49.1%.

Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование, като 93.3% от лицата с висше образование са редовни потребители на мрежата, при само 27.2% от лицата с основно или по-ниско образование.

При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление се наблюдава увеличение от 6.1 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Анкетирани са 108 обикновени домакинства и 236 лица в област Сливен на възраст 16-74 навършени години.

Изследването е проведено съгласно Регламент (ЕС) 808/2004 на Европейската комисия за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2017 година. Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.