Зелена светлина за вътрематочните спирали при подрастващи момичета

сн.gynae-screen.com

Центърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) отчете, че употребата на дълготрайни, обратими контрацептивни средства – в това число вътрематочни спирали, е нараснала значително при момичета между 15 и 19 години. Въпреки това, според специалистите, използването на спиралите в тази възрастова група все още не може да достигне нивата на употреба на други по-малко надеждни методи. 

CDC установи, че употребата на спиралите през последните 10 години се е увеличила повече от 15 пъти - от 0,4 % през 2005 година до 7,1 % през 2013 година. Независимо от това CDC определя този процент като нисък, особено предвид ефективността и безопасността, с които се характеризират висококачествените спирали. „ Рискът от забременяване при спиралите е само 1%, докато при другите контрацептивни методи, широко използвани от младите момичета рискът е значително по-висок: около 9% при хормоналните таблетки и 18% при презервативите.“ 

Спиралите имат редица предимства пред останалите методи за контрол на раждаемостта. В допълнение към високата ефективност, те не изискват допълнителен ангажимент след поставянето им и контрацептивното им действие е между 3 (за обикновените медни спирали)и 10 години (за висококачествените разработки, като златни спирали). 

Спиралите наскоро бяха препоръчани за подрастващи девойки и от американската педиатрична асоциация и Американския колеж на акушерите и гинеколозите, което е още едно доказателство за тяхната безопасност. 

През последните две десетилетия в САЩ се отчита драстичен спад на нежеланите бременности сред млади момичета. През 1991 година техният дял е 61,8 на 1000 момичета между 15 и 19 години, докато през 2013 година той е едва 26,5. Въпреки това, тази  честотата е по-висока в САЩ в сравнение с други развити страни. От CDC съобщават, че се полагат усилия този процент да бъде редуциран чрез подобряване на достъпа до висококачествени и сертифицирани спирали, каквито са например спиралите съдържащи сплав от мед и злато. 

Центърът за контрол и превенция на заболяванията анализира данните от Националната програма за семейно планиране в периода: 2005-2013 година, на базата на които представя подробен доклад. 

Авторите заключават, че възприемането на дълготрайните, обратими контрацептиви като най-ефективен и безопасен метод за предпазване от забременяване, е от ключово значение за редуциране на нежеланите бременности сред подрастващи девойки в САЩ. 

Поради изключително дългия си период на безопасна употреба, спиралите съдържащи сплав от мед и злато, са едно от най-подходящите решения в тази посока.